Tietosuoja ja arvonnan säännöt

Asiakaspalvelu

Puuhapuu on suomalainen pienyritys, jonka tavoitteena on tarjota perheille yhteistä ajanviettoa tukevia tuotteita ja palveluita. Haluamme tarjota asiakkaille parasta mahdollista palvelua kaikissa tilanteissa. Älä epäröi olla yhteydessä jos sinulle tulee kysyttävää tai olet tyytymätön.

Pyrimme valmistamaan tuotteemme mahdollisimman ekologisesti ja ympäristöarvoista huolehtien. Meille on kunnia-asia, että tuotteemme ovat helposti kierrätettäviä ja sisältävät mahdollisimman vähän muovia.

Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

Laadittu 4.4.2020

1. Rekisterinpitäjä:

Puuhapuu Oy

Nikantie 13, 21380 Aura

Y-tunnus 3126301-4

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: 
Mari Eloranta, 050-0121293, puuhapuu@puuhapuu.fi 

3. Rekisterin nimi:

Puuhaboxin asiakasrekisteri ja sähköpostilista

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto:

EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Arvonnan säännöt

Puuhapuun arvonnoissa noudatetaan seuraavia sääntöjä:

1. Arvonnoista vastaa Puuhapuu Oy.

2. Arvonnan alkamis- tai päättymisaika mainitaan kunkin arvonnan yhteydessä.

3. Voittajat ratkaistaan arpomalla sattumanvaraisesti.

4. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla tai sosiaalisen median viestillä.

5. Puuhapuu ei vastaa arvonnan voittajan veroista.

6. Palkinnot toimitetaan postikuluitta vain Suomen rajojen sisällä.